SIC IAME SERIES ASIA 2019 - ROUND 5 

PART 1

SIC IAME SERIES ASIA 2019 - ROUND 5 PART 1

_Z
_Z
press to zoom
_Z (13)
_Z (13)
press to zoom
_Z (12)
_Z (12)
press to zoom
_Z (11)
_Z (11)
press to zoom
_Z (10)
_Z (10)
press to zoom
_Z (8)
_Z (8)
press to zoom
_Z (9)
_Z (9)
press to zoom
_Z (7)
_Z (7)
press to zoom
_Z (6)
_Z (6)
press to zoom
_Z (5)
_Z (5)
press to zoom
_Z (4)
_Z (4)
press to zoom
_Z (3)
_Z (3)
press to zoom
_Z (2)
_Z (2)
press to zoom
_Z (1)
_Z (1)
press to zoom
_X
_X
press to zoom
_X (4)
_X (4)
press to zoom
_X (3)
_X (3)
press to zoom
_X (2)
_X (2)
press to zoom
_X (1)
_X (1)
press to zoom
_C (18)
_C (18)
press to zoom
_C (17)
_C (17)
press to zoom
_C (16)
_C (16)
press to zoom
_C (15)
_C (15)
press to zoom
_C (14)
_C (14)
press to zoom
_C (13)
_C (13)
press to zoom
_C (12)
_C (12)
press to zoom
_C (11)
_C (11)
press to zoom
_C (10)
_C (10)
press to zoom
_C (9)
_C (9)
press to zoom
_C (8)
_C (8)
press to zoom
_C (7)
_C (7)
press to zoom
_C (6)
_C (6)
press to zoom
_C (5)
_C (5)
press to zoom
_C (4)
_C (4)
press to zoom
_C (3)
_C (3)
press to zoom
_C (1)
_C (1)
press to zoom
_C (2)
_C (2)
press to zoom
_B
_B
press to zoom
_B (30)
_B (30)
press to zoom
_B (29)
_B (29)
press to zoom
_B (28)
_B (28)
press to zoom
_B (27)
_B (27)
press to zoom
_B (26)
_B (26)
press to zoom
_B (25)
_B (25)
press to zoom
_B (24)
_B (24)
press to zoom
_B (23)
_B (23)
press to zoom
_B (22)
_B (22)
press to zoom
_B (21)
_B (21)
press to zoom
_B (20)
_B (20)
press to zoom
_B (19)
_B (19)
press to zoom